ośrodek interwencji kryzysowej

W tym roku radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał mniej zgłoszeń o ucieczkach młodzieży z domu w czasie ich letniej przerwy od nauki, a każda z nich zakończyła się szczęśliwym powrotem do r…

dodano 6-9-2023

Przemoc wobec dzieci nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyczy zarówno nadużyć fizycznych, jak i psychicznego znęcania nad najmłodszymi. Dlatego Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofi…

dodano 31-8-2022

Nie narzekają na brak zainteresowania. Na początku roku w Wojniczu zaczął działać Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Oferuje bezpłatną pomoc mieszkańcom powiatu tarnowskiego. Ostatnie tygodnie…

dodano 29-4-2021

Ofiary przemocy domowej zyskają dla siebie bezpieczny kąt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uruchamia Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Miejsce, w którym mogą się schronić ofiary przemocy w …

dodano 4-6-2020