nowe województwa

Nowy podział administracyjny Polski. W 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna ustanawiająca 16 nowych województw. Była to istotna zmiana, gdyż wcześniej, w latach 1975-1998 było w naszym kr…

dodano 18-6-2024

Tarnów w latach 1975-1998 był stolicą województwa tarnowskiego, położonego w południowo-wschodniej części Polski. Znajdowała się w nim siedziba wojewody i sejmiku. Po przeprowadzonej w 1999 roku refo…

dodano 18-6-2024

Tarnów może odłączyć się od Małopolski i stać się stolicą Podkarpacia. Taką propozycję przedstawił dr Łukasz Zaborowski, autor raportu „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, opublikowan…

dodano 18-6-2024

Kielce, Radom i Lublin w jednym województwie? Taki pomysł pojawił się w raporcie „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” autorstwa dr Łukasz Zaborowski. Zaproponował on 4 warianty podział…

dodano 11-6-2024

Czy województwo małopolskie może zniknąć z mapy Polski? Alternatywną wizję podziału administracyjnego przedstawia dr Łukasz Zaborowski. W swojej publikacji „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze …

dodano 27-5-2024

Kraków nie będzie już w Małopolsce? To pytanie, na które odpowiada najnowsza praca dr Łukasza Zaborowskiego, autora nowego raportu „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, którą opublikow…

dodano 9-4-2024

Powstała koncepcja, w której Nowy Sącz zostaje oddzielony od Małopolski i staje się stolicą nowego województwa. Chodzi o województwo sądecko-tarnowskie, w którym drugim wiodącym miastem byłby Tarnów.…

dodano 5-4-2024

Bielsko-Biała nie będzie już znajdować się w województwie śląskim i trafi do małopolskiego? Takie założenia przewiduje najnowszy raport „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju” dr Łukasza …

dodano 8-12-2023