niewybuchy iława

Pomimo upływu wielu lat, na naszych terenach, nadal odnajdywane są niebezpieczne „pamiątki” z okresu II wojny światowej. Miny, granaty, pociski, amunicja to wybuchowe „niespodzianki”, na które mieszk…

dodano 24-10-2022

Pomimo upływu wielu lat, na naszych terenach, nadal odnajdywane są niebezpieczne „pamiątki” z okresu II wojny światowej. Miny, granaty, pociski, amunicja to wybuchowe „niespodzianki”, na które mieszk…

dodano 13-10-2022

Na niezwykłe znalezisko natrafiono podczas prac agrotechnicznych przy granicy pola z podmokłym terenem w miejscowości Piotrowice

dodano 5-9-2022

Policjanci z Iławy zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów pochodzących najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Zostały on znalezione podczas łowienia ryb, czy prac polowych na terenie …

dodano 9-8-2022

Policjanci z Iławy zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchów pochodzących najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Został on znaleziony przy wejściu do jednego z iławskich lasów. Niewybuch…

dodano 21-4-2021

Policjanci z Iławy zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu pochodzącego najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Został on znaleziony w ogródku na jednym z iławskich osiedli. Niewybuch za…

dodano 12-4-2021

Policjanci z Iławy zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchów. Zostały one znalezione przez mieszkańca gminy Iława na terenie iławskiego lasu.

dodano 27-3-2020