mpwik wrocław

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zlecił - po niepokojących sygnałach od mieszkańców miasta - usunięcie martwych ryb ze stawów w parku Szczytnickim i zgłosił to zdarzenie odpowiednim służbom. - P…

dodano 14-8-2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu wydało oświadczenie w związku z zanieczyszczeniem Odry.

dodano 11-8-2022

Doszło do poważnej awarii. Na czterech dużych osiedlach Wrocławia istnieje spore zagrożenie, że zabraknie wody. W niektórych miejscach już jej brakuje. Miasto na potrzeby mieszkańców uruchomiło pierw…

dodano 16-12-2021