MPGK Rzeszów

Do końca roku gotowy ma być projekt budowlany, który zakłada powiększenie obszaru obecnej nekropolii o kolejne około 8 ha terenu w kierunku północnym. W najbliższym czasie miasto rozpocząć ma przygot…

dodano 16-5-2022

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Miasta Rzeszowa przekazywaniem odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i związany z tym wydłużony czas oczekiwania na przekazanie odp…

dodano 19-8-2020

Wczoraj MPGK w Rzeszowie po dłuższej przerwie spowodowanej koronawirusem ponownie uruchomiło Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Okazało się, że zainteresowanie mieszkańców jest ogromne.

dodano 29-4-2020

Od początku epidemii Punkty Selektrywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Rzeszowie są zamknięte. To oznacza, że mieszkańcy nie mają, gdzie wyrzucać skoszonej trawy, starych mebli czy odpadów budowlany…

dodano 23-4-2020