lotnisko w Białymstoku

Mieszkańcy Białegostoku chcą lotniska na Krywlanach i nie obawiają się jego rozwoju – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego w marcu 2021 r. przez Pracownię Rozwoju Miast – czytamy na stronie…

dodano 19-7-2021

Debata dotycząca Lotniska Krywlany odbędzie się w innej formie niż planowano. W związku z pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które we wtorek wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, organ…

dodano 14-4-2021

Według konsultacji, które miasto Białystok przeprowadziło z mieszkańcami, brak lotniska pasażerskiego jest drugim najczęściej wymienianym problemem w stolicy województwa i regionie. Pierwszy w opinii…

dodano 4-3-2021

Polska 2050 Podlaskie wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w sprawie lotniska na Krywlanach. Chodzi o wycinkę blisko 14,5 tys. drzew. - Lotnisko na Krywlanach oraz jego ekologiczne i klimatyczn…

dodano 26-2-2021