Lekcje polskiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło odchudzanie podstawy programowej w szkołach podstawowych i średnich. Zmiany mogą wejść w życie już od następnego roku szkolnego. Głównym celem jest zmniejszen…

dodano 29-4-2023

W Toruniu od początku inwazji Rosji na Ukrainę działa Toruński Sztab Pomocy Ukrainie (dalej: TSPU). Ludzie tam działający podejmują piękne i godne pochwały inicjatywy, skupiając się na wspieraniu Ukr…

dodano 2-2-2023

Po blisko miesiącu nauki studenci z zagranicy zakończyli wakacyjny kurs nauki języka polskiego. W tym roku w zajęciach organizowanych w Warszawie przez uniwersyteckie Centrum Języka Polskiego i Kultu…

dodano 26-8-2022

Wielu Ukraińców, którzy docierają do Szczecina chce znaleźć pracę, a wielu przedsiębiorców wciąż poszukuje pracowników.

dodano 2-5-2022