inwestycje drogowe warmińsko-mazurskie

Ponad 124 mln zł będzie kosztować rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 od granicy Olsztyna w stronę Tomaszkowa. Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu inwestycji. – Jestem przekonany, że plano…

dodano 25-6-2024

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, które inwestycje drogowe otrzymają dofinansowanie od rządu. Łącznie do rozdysponowania jest 336 mln zł. W województwie warmińsko-mazurskim wsparcie otrzyma m.in.…

dodano 17-5-2023

28 lutego 2023 zakończyły się konsultacje społeczne do inwestycji pn. Budowa drogi S5 na odc. Wirwajdy – Nowe Marzy. Jak powiedział Radiu Eska Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiej GDDKiA uwag jest s…

dodano 1-3-2023

Koniec korków bliski! W czerwcu planowo ma się zakończyć wielomilionowa inwestycja, która ma odkorkować krajową piętnastkę i centrum Nowego Miasta Lubawskiego. Zaglądamy z GDDKiA na plac budowy!

dodano 3-3-2022

Prawie 200 km dróg w budowie, około 300 km inwestycji na etapie prac przygotowawczych. Minął kolejny, intensywny rok pracy warmińsko-mazurskich drogowców - przypomina warmińsko-mazurski urząd wojewód…

dodano 4-1-2022