Instytut Chemii Bioorganicznej

Wszystko w ramach badań prowadzonych w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Próbki materiału kostnego zostały pobrane podczas...

dodano 14-2-2020