Gorzów Murawy

Owce wrzosówki w rezerwacie pojawiły się w lipcu i od razu zabrały się do działania. Ich zadaniem była ochrona roślin sucholubnych poprzez wyjadanie tego co zagraża chronionym gatunkom. Te unikatowe-…

dodano 13-8-2020

Chodzi o względy bezpieczeństwa i zapobieganie ewentualnym pożarom na terenie rezerwatu przyrody. Taki wniosek złożyła radna Paulina Szymotowicz, do której w tej sprawie zgłosili się mieszkańcy sąsia…

dodano 4-5-2020