dopłata do prądu

Urząd Miasta Tarnowa przypomina, że kończy się termin składania wniosków o dodatek elektryczny. Mieszkańcy miasta mają na to czas jeszcze przez kilka dni. Wnioski o wypłatę świadczenia będę przyjmowa…

dodano 31-1-2023

Wnioski o dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł można składać do końca lutego 2023 roku. Ze wsparcia nie skorzystają jednak wszyscy. W dwóch przypadkach nasz wniosek zostanie bezwzględnie odrzucony. O t…

dodano 26-1-2023

Wniosek o dopłatę za prąd można składać od 1 grudnia 2022 roku. Publikujemy wzór wniosku w formacie PDF, a także szczegółowe informacje, które będą potrzebne do wypełnienia dokumentu. Kto może ubiega…

dodano 28-11-2022