dofinansowanie Lubuskie

Radni województwa zatwierdzili wczoraj listę dofinansowań do sztandarowych programów inwestycyjnych Zarządu Województwa. Na liście znalazła się także modernizacja stadionu do miniżużla w Wawrowie pod…

dodano 18-4-2023

W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r., radni zaakceptowali analizę wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim. Ile naz region otrzymał pie…

dodano 18-4-2023

Ruszył konkurs na wsparcie zadań powiatów, miast i gmin. O wsparcie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 rok.…

dodano 15-2-2023