dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy to jedna z form rządowego wsparcia mieszkańców, które ma na celu częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Wkrótce mija ważny termin dla w…

dodano 24-4-2024

Od 1 stycznia 2024 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy, będący częściową rekompensatą wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i wiążącego się z tym wzrostu …

dodano 3-4-2024

Polskie rodziny mogą już składać wnioski o przyznanie tak zwanego dodatku osłonowego. Aby jednak go uzyskać, należy spełnić warunki, jakimi są wysokości dochodu w gospodarstwach jedno- i wieloosobowy…

dodano 16-3-2024

Wraz dzisiejszym dniem, czyli 19 stycznia ośrodek zaczął przyjmować wnioski na świadczenie, które ma niwelować ceny m.in energii czy żywności. Ile wynosi dodatek i do kiedy można się o niego ubiegać?…

dodano 19-1-2024