depopulacja

Wysoki spadek liczby ludności dotyczy nie tylko nielicznych miast, ale ze zjawiskiem zmaga się większość miejscowości w Polsce. Z tą codziennością walczyć muszą obecni rządzący. Problem jest olbrzymi…

dodano 28-10-2022

Główny Urząd Statystyczny opracował dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Wnioski są niepokojące – większość polskich miast się wyludnia. Szczególnie nieciekawie wygląda sytuac…

dodano 22-9-2022