depopulacja

Wysoki spadek liczby ludności to jeden z największym współczesnych problemów! Spotykamy się z nim coraz częściej i dotyczy nie tylko nielicznych miast, ale ze zjawiskiem zmaga się większość miejscowo…

dodano 10-11-2023

Do 2100 roku liczba ludności w Polsce spadnie do 29,5 mln z 37,6 mln w 2022 roku - tak wynika z raportu przedstawionego przez Eurostat, czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. W trudniejszej sytu…

dodano 20-4-2023

W Polsce w ostatnich latach zauważalna została tendencja do migracji w rejony bardziej bezpieczne i oferującą lepsze zatrudnienie. Widać to na podstawie spisu powszechnego i rejestracji w bazie PESEL…

dodano 11-2-2023

Główny Urząd Statystyczny opracował dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Wnioski są niepokojące – większość polskich miast się wyludnia. Szczególnie nieciekawie wygląda sytuac…

dodano 22-9-2022