Auto skanujące tablice rejestracyjne

Przełom w kontrolowaniu gdańskiej strefy płatnego parkowania. Zarząd Dróg i Zielni rozpoczął testy nad nowoczesnym systemem kontroli opłat za postój z wykorzystaniem pojazdu skanującego tablice rejes…

dodano 6-9-2021