apel o oddawanie krwi

Podziel się cennym darem jaką jest krew! Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zachęca dawców do wizyt w placówce na Wierzbowej w Rzeszowie lub w terenowych oddziałach centrum…

dodano 22-7-2021

Zapasy tego cennego płynu są na wyczerpaniu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o donacje.

dodano 10-6-2021