4. Warmińsko- Mazurska Bryg. Ob.Ter.

Znamy już laureatów konkursu "AK80. Największa Podziemna Armia Europy", którego organizatorem jest elbląskie Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, Instytut Pamięci Narodowej …

dodano 29-3-2022

Blisko 80 ochotników, którzy już posiadają przeszkolenie wojskowe stawiło się w olsztyńskiej jednostce, by wstąpić w szeregi 4. Warmińsko- Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym gronie znaleź…

dodano 8-3-2021