Pół miliona na inwestycje w Połczynie-Zdroju. Mieszkańcy już mogą z nich korzystać [FOTO]

2021-03-26 11:32 Paulina Horbatowska–Deciuk PAZ

Na takie udogodnienia mieszkańcy czekali od lat. Nowe schody i chodniki w Połczynie-Zdroju pojawiły się w czterech lokalizacjach w mieście. Kosztowały prawie pół miliona złotych.

Mowa o przebudowie schodów przy ul. 5-go Marca, które były już w bardzo złym stanie technicznym. Była to ważna inwestycja, zwłaszcza, że schody prowadzą m.in. do przychodni. Wybudowany został tam dodatkowo niezbędny w tym miejscu podjazd dla osób niepełnosprawnych. Kolejny remont dotyczył chodnika i zjazdów przy ul. Piwnej.

Wielu mieszkańców bloków przy ul. Staszica ucieszył remont prowadzących na nie schodów, które zostały dostosowane do obowiązujących przepisów. Podobnie stało się w przypadku schodów przy ul. Nowej.

Zadania zostały zrealizowane w ramach Projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta Połczyn-Zdrój”. Te przedsięwzięcia nie były wcześniej planowane w budżecie. Burmistrz Sebastian Witek postanowił o ich realizacji w momencie, gdy pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków w budżetu państwa.

O środki Gmina Połczyn-Zdrój wystąpiła już w sierpniu ub. roku, kierując wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Wniosek opiewał na kwotę 671.810,00 zł, która stanowiła maksymalną wartość wsparcia możliwą do uzyskania przez Gminę.

Przyznana kwota została podzielona na dwa zadania. Jedno z nich objęło przebudowę ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju, gdzie zdecydowano się na przeznaczenie środków na wkład własny w wysokości 212.014,97 zł. Drugie objęło wspomnianą przebudowę chodników i schodów na terenie miasta Połczyn-Zdrój”.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta Połczyn-Zdrój” wynosiła 459.795,03 zł i została w całości pokryta z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Przypomnijmy, inwestycje obejmowały przebudowę schodów przy ul. 5-go Marca w Połczynie-Zdroju (wartość 172.524,44 zł), remont chodnika i zjazdów przy ul. Piwnej (wartość 218.392,75zł), remont schodów przy ul. Staszica w Połczynie-Zdroju (40.701,57 zł) i remont schodów przy ul. Nowej w Połczynie-Zdroju (28.176,27 zł).

Eska XD #019 - życie jak w serialu