W Starachowicach znów działa PSZOK. Co można dostarczyć, a czego nie?

2021-02-15 11:57
W Starachowicach znów działa PSZOK
Autor: pixabay.com W Starachowicach znów działa PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starachowicach, po miesięcznej przerwie został ponownie otwarty. Punkt został uruchomiony 11 lutego, lokalizacja i czas pracy PSZOK-u pozostają bez zmian. W punkcie świadczone są usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie każdej ilości odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do PSZOK oraz jego obsługę. Nie wszystkie odpady możemy jednak tam zawieźć.

Starachowicki PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych:

 • papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury),
 • szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła),metale i tworzywa sztuczne (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • bioodpady (odpady pozbawione resztek pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji: odpady kuchenne i spożywcze, opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone),
 • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki; odpady te należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich),
 • odpady wielkogabarytowe (odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tj. meble, opony itp.),
 • odpady elektryczne i elektroniczne (wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bez śladów demontażu),
 • odpady remontowo-budowlane (odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej),
 • popioły,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady z tekstyliów i odzieży.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe oraz odpady BIO zebrane przez zarządców nieruchomości z punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej i dostarczanych przez nich we własnym zakresie.

W PSZOK istnieją ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów oraz ograniczenia w sposobie ich odbierania dla następujących frakcji:

 • Opony - maksymalnie 5 sztuk podczas jednego odbioru, pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej, przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady z tekstyliów i odzieży przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki) przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.Odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.

W PSZOK-u nie będziemy mogli zostawić:

 • odpadów zmieszanych i zawierających azbest;
 • odpadów biodegradowalnych pochodzących z koszenia trawników, przycinki pielęgnacyjnych drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej;
 • odpadów z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone i wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni lub sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 • w zakresie odbieranych bioodpadów - konarów, czy grubych gałęzi, których długość przekracza 1 metr, a odpady nie mogą zawierać zanieczyszczeń: np. ziemia, kamienie, resztek pochodzenia zwierzęcego i pozostałości po spaleniu.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem, a następnie zgłosić pracownikowi PSZOK ich rodzaj. Po sprawdzeniu odpady zarejestrowane są w ewidencji.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację. Jesteśmy zobowiązani do: podania wymaganych danych, rozładunku odpadów we własnym zakresie, przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się - informuje Urząd Miejski w Starachowicach.

W jakich przypadkach PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów?

 • dostarczenia odpadów niepodlegających zbieraniu w PSZOK,
 • jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
 • odmowy okazania dowodu tożsamości,
 • odmowy podania przez dostawcę odpadu wymaganych danych,
 • zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
 • gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starachowicach funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", przy ul. E. Kwiatkowskiego 36. Czynny jest (oprócz dni świątecznych) w:

poniedziałek, wtorek - 8.00 - 13.00,

środa - 12.00 -17.00,

czwartek, piątek, sobota - 8.00 - 13.00.

W Nowym Sączu stanęły punkty do zbiórki elektrośmieci

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Oto pytania! [QUIZ]

Pytanie 1 z 15
Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?
Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE