art1-pyskowice

i

Autor: UM Pyskowice

Warsztaty i konferencja przeciw depresji

2024-04-22 11:00 Materiał sponsorowany

12 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pyskowicach dla uczniów klas VI i VII odbyły się profilaktyczne warsztaty wsparcia dzieci i młodzieży: depresja, autoagresja, samookaleczenia. Jak regulować emocje. Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dotyczące emocji, lęków, frustracji, rozładowywania napięć, itp.

W tym samym dniu w Stacji Kultury odbyła się dla grona pedagogicznego konferencja „Pyskowice przeciw depresji”. Poświęcona była ona tematom depresji wśród dzieci i młodzieży, w czasie której oprócz panelu dyskusyjnego odbyły się szkolenia nauczycieli.

Konferencję otworzył burmistrz Adam Wójcik, odbyła się debata z udziałem ekspertów: Marty Golbik (posłanki na Sejm RP, Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży), Anny Dęboń (pedagożki, arteterapeutki, aktywistki edukacyjnej i miejskiej, liderki i prezeski Stowarzyszenia dOPAmina lab), Mietalla Walusia (polskiego muzyka rockowego i alternatywnego, twórcy projektu społeczno- artystycznego – MaszMnie! wspierającego osoby chore i podatne na depresję oraz ich najbliższych), Aleksandra Meryk (psychologa, psychoterapeuty, wykładowcy akademickiego, pracującego z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami w ramch procesu indywidualnego z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, osobowości, trudności w budowaniu relacji, radzenia sobie z emocjami, w kryzysach rozwojowych oraz osobistych).

Na drugą część konferencji składały się warsztaty „Mapowanie psychozdrowia w szkole” prowadzone przez Annę Dęboń oraz Annę Jach-Falkiewicz - edukatorkę klimatyczną, animatorkę społeczną, aktywistkę edukacyjną związaną z ruchem na rzecz zmian w edukacji „Szkoła Cieszy-n", trenerkę komunikacji empatycznej, propagatorkę kultury współpracy, relacji i dobrostanu w organizacjach, koordynatorkę działań projektu „Zielone sąsiedztwo”, a także „(NIE) widzialna depresja”, które prowadził Grzegorz Kruk - specjalista terapii uzależnień, trener umiejętności psychospołecznych, trener mnemotechniki, efektywnej nauki, certyfikowany realizator programu rekomendowanego przez PARPA „Debata” oraz certyfikowany instruktor programów rekomendowanych przez PARPA „Program Domowych Detektywów”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Program Wsparcia dla Dzieci Nieśmiałych”, „Przeciw uzależnieniom- skuteczny samorząd”.

Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dot. m.in.: depresji dorosłych i depresji u dzieci oraz młodzieży, podobieństwa i różnice, objawy depresji, pomoc osobom z ryzykiem wystąpienia depresji.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele z OPS-u, pyskowickich szkół i przedszkoli, gminy Zbrosławice oraz z wszystkich gmin powiatu gliwickiego.

Temat depresji poruszany był także podczas spotkania dla rodziców i młodzieży w „Stacji Kultury” z Dawidem Karpiukiem – dziennikarzem, liderem zespołu Dziwna Wiosna i autorem książki pt. "Dzieciaki", w której opisane są historie młodych ludzi walczących o życie w świecie, w którym wszystko zawiodło.

Spotkanie prowadził Błażej Kupski – nauczyciel, historyk, dziennikarz, społecznik, wychowawca klas integracyjnych, pracuje z dziećmi i młodzieżą dotkniętą m.in. chorobami psychicznymi OL-R „Pałac” w Kamieńcu.