raport stacji benzynowych

i

Autor: Pixaby

Raport

Stacje beznzynowe pod lupą UOKiK. Na liście znalazła się stacja z województwa śląskiego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli jakości paliw na polskich stacjach. Wyszczególniono kilkadziesiąt punktów w całej Polsce, których jakość paliwa nie mieści się w granicach normy. Na liście znalazło się także woj. śląskie.

Kontrole jakości paliw na stacjach benzynowych w Polsce

UOKiK przygotował raport, z którego wynika, że w 2023 roku pobrano 1755 próbek paliw, z czego 831 stanowiły próbki benzyny, 743 oleju napędowego, a 181 LPG. Jedynie niewielka część, bo 33 próbki wykazały nieprawidłowości, z czego większość - aż 26, dotyczyły oleju napędowego.

Z raportu wynika, że 1,9 proc. wszystkich sprawdzonych paliw nie przeszło pozytywnie badań. Ciekawostką jest fakt, że w przypadku autogazu nie wykryto odchyleń od norm. Dla zobrazowania, w 2022 roku paliwo nie mieszczące się w normach wykryto w 31 z 1915 próbek, co oznacza odsetek na poziomie 1,6 proc. Co oznacza, że w 2023 odnotowano wzrost złej jakości paliwa.

W oleju napędowym wykryto nieprawidłowości, które dotyczyły następujących parametrów:

  • stabilność oksydacyjna, która określa odporność ON na starzenie. Niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych,
  • temperatura zapłonu, w przypadku zbyt niskiej może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora,
  • zawartość wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, w jakim jest przechowywana. Olej napędowy o zbyt wysokiej zawartości wody może prowadzić do korozji układu paliwowego.

W przypadku benzyny w trakcie badania próbek zwracano uwagę na stopień prężności par. Parametr ten ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego. Od jego wysokości zależą łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, a w wysokiej skłonność do tworzenia się korków parowych.

Stacje benzynowe, ze złą jakością paliwa

Jak wynika z raportu UOKiK 33 próbki wykazały nieprawidłowości. Najwięcej odchyleń od normy zanotowano w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej w Śląskiem i Zachodniopomorskim, Łódzkim i Lubelskim.

W województwie śląskim stacją, na której wykryto złą jakość paliwa jest Eurobaza (Moya) w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 25. Wyniki wskazały na odchylenia od normy oleju napędowego -  nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).