Wydobycie węgla

i

Autor: PGG

Pieniądze

Spór o cenę węgla w Polsce. PGG informuje o sztucznym zawyżaniu cen

Ceny węgla wzbudzają ogromne kontrowersje. Właściciel kopalni PG Silesia zarzuca Polskiej Grupie Górniczej stosowanie dumpingu. A PGG kontratakuje i pisze o wymuszaniu sztucznego zawyżania cen. Sprawę ma rozstrzygnąć UOKiK, który otrzymał oficjalną skargę.

Ogromne kontrowersje dotyczą regulacji cen węgla w Polsce. Największy producent i dystrybutor węgla - koncern PGG - stosuje zaniżone ceny. Takie zarzuty stawia spółka Bumech, która jest właścicielem kopalni PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Jakie są zarzuty wobec PGG?

Spółka wnioskuje do UOKiK o wydanie decyzji o uznaniu praktyki polegającej na nadużywaniu przez PGG pozycji dominującej na rynku wydobywania i sprzedaży węgla kamiennego przejawiającej się w szczególności w narzucaniu nieuczciwych, rażąco niskich cen za niezgodnej z prawem oraz nakazanie zaniechania jej stosowania, a także wydanie decyzji o uznaniu praktyk PGG polegających na sprzedaży swoich produktów poniżej kosztu ich wytworzenia za czyn nieuczciwej konkurencji i nakazanie zaniechania ich stosowania.

Stanowisko PGG wobec zarzutów o stosowanie niskich cen

Polska Grupa Górnicza zaprzecza zarzutom kierowanym przez spółkę PG Silesia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podkreśla, że w żadnym wypadku nie sprzedaje węgli opałowych poniżej kosztów produkcji. Z analizy wynika, że węgiel opałowy PGG S.A. sprzedawała po cenach wyższych niż koszty produkcji więc zarzuty uprawiania dumpingu przez PGG S.A. są bezpodstawne.

PGG dowodzi, że cały czas podąża za trendami światowymi w cenie węgla, którego wartość spadła w ciągu roku z prawie 180 dolarów/tonę do 110 dolarów/tonę biorąc pod uwagę okres między styczniem 2023 a styczniem 2024 roku.

Polska Grupa Górnicza S.A. ocenia, że kampania zarzutów pod jej adresem zainicjowana przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla i obecnie kontynuowane działania, mają na celu wymuszenie na PGG S.A. niezgodnego z trendami ARA podniesienia cen po to, aby umożliwić innym sprzedawcom węgla upłynnienie zapasów, które kupiono po wyższych cenach z zeszłorocznego importu. Wymuszanie sztucznego zawyżania cen węgla opałowego PGG S.A. uznaje za zdecydowanie nieuczciwą praktykę rynkową - informuje PGG.

Głównym powodem gwałtownej reakcji PG Silesia są praktyki sprzedaży węgla PGG poprzez sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla w jednolitych cenach. Klienci płacą dodatkowo jedynie za dowóz węgla. 

Ta praktyka nie podoba się nie tylko PG Silesia, ale i właścicielom składów węgla w całej Polsce. Narzekają oni na zbyt niską cenę węgla w KDW, co powoduje, że konkurencyjne składy mogą zacząć upadać.

Tymczasem PGG wskazuje, że media szeroko nagłaśniały na przykład bulwersujący przypadek, kiedy węgiel sprzedany w punkcie drobnicowym kopalni Marcel po 1325 zł/t wystawiony został w prywatnym składzie za 4600 zł/t. Aktualny model sprzedaży PGG S.A. gwarantuje konsumentom możliwość zakupu węgla w cenach producenta, których poziom nie odbiega od realiów rynkowych. PGG S.A. nie ogranicza nikomu dostępu do rynku, partnerzy w sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla wybierani są w otwartych konkursach, do których może przystąpić każdy podmiot działający na terenie kraju.

QUIZ Słowa po śląsku to językowe pułapki. Czy znasz znaczenie?

Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od śląskiej zołzy. Nie jest to polska złośliwa kobieta, tylko: