Powstał nowy, 66. rezerwat przyrody w województwie śląskim. Ma unikatową roślinność

i

Autor: Materiały prasowe Powstał nowy, 66. rezerwat przyrody w województwie śląskim. Ma unikatową roślinność

Przyroda

Śląskie ma nowy rezerwat przyrody. Chroniony jest czosnek niedźwiedzi i unikatowe runo

We wtorek, 27 lutego wejdzie w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dzięki któremu powstanie w województwie śląskim 66. rezerwat przyrody. Znajduje się on w powiecie lublinieckim. Co go będzie wyróżniać?

Na Śląsku powstał kolejny rezerwat przyrody

Ponad 20 lat minęło od publikacji prof. Janusza Hereźniaka pt. „Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej”, w której opisał walory przyrodnicze lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Wtedy też wysunął propozycję, aby utworzyć w tym miejscu rezerwat. Znaczenie przyrodnicze dostrzegali również tamtejsi leśnicy. Prace nad tym trwały wiele lat, a ostateczny kształt rezerwatu został ustalony w trakcie sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w listopadzie 2023 roku. 

Jest to dla nas duże święto. Niezwykle cieszymy się z utworzenia nowego rezerwatu przyrody w naszym województwie. Jest to efekt naszych wieloletnich prac i starań, dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją doceniamy tę historyczną chwilę i jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć swój wkład w utworzenie kolejnego rezerwatu przyrody w regionie. Obiekt będzie służył przyszłym pokoleniom naukowców, botaników i przyrodników, stąd wynika jego cel ochrony ujęty w zarządzeniu, czyli zachowanie tego cennego fragmentu lasu w Kochanowicach ze względów naukowych i dydaktycznych – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Czosnek niedźwiedzi i storczyki pod ochroną

Rezerwat znajduje się w gminie Kochanowice (pow. lubliniecki) i jest trzecim takim obiektem chronionym na obszarze Nadleśnictwa Herby. Ochroną rezerwatową objęto fragment lasu grądowego o cechach naturalnych o powierzchni 26,45 ha. Pod ochroną będą tam znajdowały się m.in. fragmenty wilgotnego grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum stachyetosum) z dorodnymi okazami dębu szypułkowego (135-170 lat). Kochanowicki Grząd tworzą również graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Jak podkreślają przyrodnicy, tamtejszy starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W leśnym runie znajdują się też tak rzadkie gatunki roślin, jak czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski czy chronione gatunki storczyków.

Wokół rezerwatu utworzona została otulina o powierzchni 41,47 ha obejmująca przyległe tereny, zarówno leśne, jak i nieleśne. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości.

Rezerwat przyrody w Kochanowicach jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego, dlatego w celu zachowania przyrody rezerwatu w jak najbardziej naturalnym stanie i biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z najwyższą rangą w przypadku form ochrony przyrody, nie przewiduje się możliwości wstępu na jego teren.