Rybnik to śląski Kraków. W mieście będzie istniał park kulturowy

i

Autor: UM Rybnik

Wiadomości

Rybnik chce być jak Kraków. Pierwszy krok już podjęto, ale na Wawel nie ma co liczyć

Rybniccy radni przyjęli uchwałę dotyczącą utworzenia w mieście parku kulturowego. Chodzi o formę ochrony zabytków i ustanowienie ładu estetycznego w danej przestrzeni.

Rybnik będzie miał park kulturowy. Duże zmiany od 1 czerwca

Wiadomo już, że od 1 czerwca 2024 roku w Rybniku będzie istniał park kulturowy "Centrum Starego Rybnika". Taką decyzję podjęli radni. Co to, tak naprawdę, w praktyce oznacza? Jest to forma ochrony zabytków, która wprowadza w przestrzeń odpowiedni ład. Chroni obszar mający historyczny rodowód, na którym, co istotne, nie muszą znajdować się wyłącznie obiekty zabytkowe. Dzięki temu, poprawi się estetyka w obszarze starego miasta. Na to zresztą uwagę zwracali sami mieszkańcy, którzy wyrazili swoje opinie w ankiecie dotyczącej powstania parku kulturowego.

– Do stworzenia w Rybniku parku kulturowego przygotowujemy się tak naprawdę od 2015 roku, bo właściwie temat ten żyje od tamtego momentu. Przeprowadziliśmy naprawdę szeroką dyskusję – przypomina Piotr Kuczera, prezydent miasta. 

Rybnik stanie się więc wkrótce śląskim Krakowem. Przypomnijmy, że to właśnie na terenie dawnej stolicy Polski wprowadzono, po raz pierwszy, park kulturowy (miało to miejsce w 2010 roku). 

I tak oto na demontaż niespełniających wymogów uchwały reklam, szyldów, tablic czy innych urządzeń reklamowych właściciele i zarządcy nieruchomości będą mieli dwa lata od momentu wprowadzenia nowych zapisów. Są one takie same zarówno dla budynków współczesnych, jak i zabytkowych. Zresztą zestaw zasad, norm, ograniczeń i zakazów, które mają obowiązywać na terenie parku kulturowego, jest dość obszerny. 

Najważniejszym celem utworzenia parku kulturowego jest możliwość kształtowania przez miasto Rybnik własnej polityki przestrzennej i estetycznej, dostosowanej ściśle do potrzeb wyjątkowego obszaru. Park kulturowy to nie tylko kwestia ładu przestrzennego, ale także szansa na zachowanie i lepsze wyeksponowanie obiektów zabytkowych, właściwe kształtowanie historycznego układu urbanistycznego traktowanego jako integralna całość, a tym samym właściwe wyeksponowanie walorów historycznych, estetycznych i turystycznych miasta – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Tak prezentuje się obszar parku kulturowego:

Rybnik to śląski Kraków. W mieście będzie istniał Park Kulturowy

i

Autor: UM Rybnik