Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? [DATA]

i

Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / EAST NEWS Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? [DATA]

Próbna matura 2023 w woj. śląskim. Terminy i zmiany w egzaminach

Matura 2023 przyniesie kilka zmian. W dniach 28-30 września w całej Polsce odbędą się matury próbne. Przyszłoroczne egzaminy będą miały nieco inną formułę niż dotychczas.

Z próbnymi maturami 2023 uczniowie szkół będą się mierzyć już od 28 do 30 września 2022 r. W szkołach przeprowadzone zostaną egzaminy próbne z obowiązkowych przedmiotów. Do nowej matury przystąpią uczniowie, którzy ukończyli 8-klasową szkołę podstawową, a następnie uczęszczali przez cztery lata do liceum.

Matury próbne odbędą się z podziałem na trzy dni:

  • 28 września egzamin próbny z języka polskiego
  • 29 września egzamin próbny z matematyki
  • 30 września egzamin próbny z języków obcych

Matura 2023 – zmiany

W rozmowie z portalem se.pl dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Marcin Smolik tłumaczył, że na maturze w 2023 roku będą zmiany. Mają polegać na warunkach przystąpienia i zdawania egzaminu i na zawartości matur.

W tej nowej formule w roku 2023 i 2024 aby zdać egzamin, trzeba uzyskać 30 procent punktów z trzech egzaminów części pisemnej oraz dwóch w części ustnej i należy przystąpić do jednego z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Między nową formułą a obecną nie ma zatem istotnych różnic – mówi dla se.pl dr Marcin Smolik.

W 2023 i 2024 roku zadania egzaminacyjne z korzyścią dla maturzystów będą sprawdzały zawężony katalog wymagań podstawy programowej, głównie przez pandemię koronawirusa.

Matura 2023 - język polski i matematyka

Największe zmiany nastąpią na maturze z języka polskiego i matematyki - Zarówno podstawa programowa, jak i wymagania egzaminacyjne wskazują na szerszy zakres lektur obowiązkowych i szerszy katalog umiejętności, które na egzaminie mają być sprawdzane. To rzeczywiście sprawia, że egzamin w formule 2023 będzie nieco trudniejszy niż w formule 2015. Wszystkie dostosowania, o których mówiłem i systematyczne przygotowywanie się do egzaminu naprawdę nie powinno nikomu zamknąć drogi do zdania matury – dodaje w rozmowie z se.pl dyrektor CKE.

Nowość jeśli chodzi o język polski na poziomie podstawowym polega na tym, że do dwóch części arkusza, które były do tej pory, które sprawdzały czytanie ze zrozumieniem, pracę na tekście i umiejętność wypracowania, dochodzi część trzecia. Będą to zadania sprawdzające znajomość problematyki lektur obowiązkowych – mówi dyrektor CKE.

Duże zmiany nastąpią jeśli chodzi o maturę ustną z języka polskiego. W formule matura 2023 zdający ma dwie wypowiedzi. Pierwsza będzie odpowiadała z puli tzw. pytań jawnych. Zostały one opublikowane we wrześniu 2021 roku. Ze względu na ograniczenie wymagań egzaminacyjnych ta lista została skrócona. U maturzystów z pewnością więcej emocji wywołają pytania niejawne.

Drobne zmiany będą dotyczyły również matematyki oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym. W pierwszym przypadku zostanie wydłużony czas trwania egzaminu - ze 170 do 180 minut. Egzaminowani będą mieli tyle samo czasu (120 minut) na wypełnienie arkusza z angielskiego.