Politechnika Śląska otrzymała status uczelni badawczej. To ogromny sukces

2019-11-04 8:54
Politechnika Śląska otrzymała status uczelni badawczej
Autor: Politechnika Śląska

Wielki sukces Politechniki Śląskiej. Uczelnia znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, które w latach 2020-2026 otrzymają dodatkowe finansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 30 października 2019 r. podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Politechnika Śląska otrzymała status uczelni badawczej. To ogromny sukces

Politechnika Śląska otrzymała status uczelni badawczej. Tym samym uzyskała miejsce w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, które w latach 2020-2026 otrzymają dodatkowe finansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie nie więcej niż 10 uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.
W latach 2020–2026 wyłonione w konkursie uczelnie otrzymają subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe szkoły wyższe, które wzięły udział w konkursie otrzymają subwencję zwiększoną o 2%. Plany rozwoju stanowiące kluczowy element wniosków składanych przez uczelnie obejmują w szczególności cele oraz działania, które podniosą poziom badań naukowych i jakości kształcenia. Uczelnie są oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

– Programy rozwojowe prezentowane przez uczelnie były oceniane przez grono zagranicznych ekspertów. Program Politechniki Śląskiej został oceniony bardzo wysoko. To pokazuje, że prace, które prowadzimy od 2016 roku, zmierzają w stronę doskonałości naukowej i poprawy jakości kształcenia. Uzyskaliśmy ogromną szansę rozwoju uczelni, to wielki prestiż i przede wszystkim wielki zaszczyt dla całej wspólnoty akademickiej – mówi rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.

Komisja, w skład której wchodzą światowi eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny nauki, pozytywnie oceniła koncepcję rozwoju Politechniki, jako uczelni badawczej. Doceniła także jakość strategii podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności Politechniki Śląskiej, podkreślając adekwatność założonych celów oraz zasadność doboru działań, w tym tych o przełomowym i innowacyjnym charakterze. Gliwicka szkoła wyższa uzyskała wysoką notę za jakości metodologii wyboru priorytetowych obszarów badawczych oraz trafnie dobrane wskaźnik opisu potencjału uczelni i pomiaru stopnia realizacji celów.
Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badan naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie.

Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

  1. Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna;
  2. Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
  3. Materiały przyszłości
  4. Inteligentne miasta i mobilność przyszłości
  5. Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

Politechnika została zakwalifikowana do elitarnej grupy uczelni badawczych m.in. w wyniku oceny wpływu działalności na rozwój światowej nauki. Politechnika prowadzi w tym zakresie współpracę z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej. Stale podnosi jakość kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, stosuje rozwiązania służące rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE