Dodatkowy urlop dla honorowych dawców krwi

i

Autor: Satrio aribowo/stockvault

Dodatkowe wolne w pracy to nawet 82 dni urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku, a jeśli ma 10 lat stażu pracy, to urlop wydłuża się do 26 dni. Jest jednak legalny sposób, aby urlop wypoczynkowy był jeszcze dłuższy. Rekordzista dostanie aż 82 dni wolnych.

Prawo do urlopu wypoczynkowego gwarantowane jest ustawowo każdemu pracownikowi. W Senacie jest już projekt ustawy zwiększający liczbę dni wolnych dla szczególnej grupy społecznej. Ten sposób wydłużenia urlopu ma być zagwarantowany jest wyłącznie dla osób zdrowych i regularnie oddających krew.

Dwa dni wolnego za oddanie krwi

W Polsce nadal trwa stan zagrożenia epidemicznego. Dlatego honorowi dawcy krwi mają prawo do dwóch dni wolnych w pracy. Nowa ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, która jest już w Senacie, przewiduje, że honorowi dawcy krwi będą mieli prawo do dodatkowych dwóch dni urlopu także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego: w dniu donacji i dzień po.

Ustawą na najbliższym posiedzeniu (początek 21 lutego)  ma się zająć Senat. 

Oddanie krwi w dniu wolnym od pracy: ile dni?

Jak można łatwo obliczyć takie rozwiązanie wprowadzi dla tej grupy społecznej znaczne wydłużenie urlopu pod warunkiem regularnego korzystania z tego przywileju.

Dawca krwi pełnej będzie mógł liczyć na 8 dni wolnego w pracy w ciągu roku, jeśli jest kobietą, bo kobiety mogą oddawać krew pełną maksymalnie cztery razy w roku. Mężczyzna otrzyma  12 dni wolnego w pracy, bo może ją oddać sześć razy. 

Ale to nie wszystko.

Honorowi dawcy krwi: dodatkowy urlop

Bardzo często zdarza się, że honorowi krwiodawcy oddają tylko płytki krwi. W takiej sytuacji według nowej ustawy mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. Przerwa między donacjami w przypadku kobiet i mężczyzn to minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy. 

Jeszcze więcej dni wolnego mają dawcy osocza. Co do zasady osocza nie można oddawać częściej niż co 2 tygodnie. Oznacza to maksymalnie 24 donacje w ciągu roku, więc dawca może skorzystać z 48 dni wolnego w pracy. 

- Z kalendarza wynika, że oddanie osocza 24 razy w roku jest teoretycznie możliwe. W praktyce dawca musi się cieszyć bardzo dobrym zdrowiem. Dlatego mówimy o jednostkowych przypadkach dawców osocza - podkreśla Tomasz Ogrodnik, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, cytowany przez prawo.pl

Honorowi dawcy osocza: dni wolne

W obowiązującym już rozporządzeniu ministra zdrowia dopuszczona jest możliwość oddawania osocza w odstępie co tydzień, pod warunkiem spełnienia wymagań. Warunkiem pobierania osocza w odstępach 1-tygodniowych jest stężenie IgG u dawcy nie niższe niż 8 g/l.

Wtedy dawca może oddać 41 (24.6 litra max 25 litrów do roku) razy osocze, co daje mu łącznie 82 dni wolnego płatnego.

- Oczywiście RCKiK planują wdrożenie badań IgG, narazie są odstępy co 2 tygodnie + 1 dzień zgodnie wytycznymi Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - zaznaczają Krwiodawcy.org.

Kto płaci za dzień wolny za oddanie krwi

Obecnie każdy dodatkowy dzień urlopu honorowego krwiodawcy jest płatny przez pracodawcę. Za czas nieobecności w pracy z powodu oddania krwi lub przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich honorowy dawca ma prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość ustala się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Dodatkowe dni wolnego stają się więc dla nich coraz większym obciążeniem, jednak honorowych krwiodawców jest wciąż tak niewielu, że są w stanie ich nieobecność zrekompensować. 

Krwiodawcy.org podkreślają, że krwiodawstwo jest bezpieczne dla dawcy m.in. dlatego, że istnieją szczegółowe przepisy, które regulują każdy poszczególny etap procesu oddawania krwi. Zostały dokładnie opisane np. warunki jakie kandydat na dawcę musi spełnić aby zostać dopuszczonym do oddania, dopuszczalna ilość oddawanej krwi i jej składników oraz częstotliwość ich oddawania

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE