PODKARPACKIE: Pomogą ozdrowieńcom wrócić do życia społecznego i na rynek pracy!

2020-05-13 9:43 wk
PODKARPACKIE: Pomogą ozdrowieńcom wrócić do życia społecznego i na rynek pracy!
Autor: Weronika Kasza

Mowa o programie, którego rozpoczęcie listem intencyjnym zainicjowały wczoraj władze województwa, rektor uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Adam Sidor.

Wśród założeń „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim” jest opracowanie, a następnie wprowadzenie w życie tych projektów, działań i przedsięwzięć, które pomogą ozdrowieńcom”wrócić do gry”. Ma być to możliwe dzięki leczeniu, monitorowaniu ich stanu zdrowia oraz rehabilitacji.

COVID-19 to nowa choroba, jej przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem obserwacji i analiz, jednakże z już dostępnych doniesień wynika, że tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, z powodu przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu, powikłań oraz nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu np. płuc. Chcemy by nasze działania pomogły zawalczyć o pełne zdrowie– podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Jak zapowiadają partnerzy Programu- realizowane projekty będą miały przede wszystkim charakter badawczo – epidemiologiczny, leczniczy i rehabilitacyjny. Pozwolą również na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu. Projekt systemowy o wymiarze badawczo-epidemiologicznym, prowadzony będzie przez okres 3 do 5 lat na dorosłych oraz dzieciach. Jego liderem będzie Uniwersytet Rzeszowski, a partnerami: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (w szczególności Klinika Hematologii i Podkarpackie Centrum Chorób Płuc oraz kliniki pediatryczne), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz „Uzdrowisko Rymanów” S.A., a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Posłuchaj o rozstępach. Skąd się biorą i jak z nimi walczyć? To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.
COŚ DOBREGO #21