Kwalifikacja wojskowa w Polsce. Czy jest obowiązkowa? Jak przebiega?

2022-12-23 14:52
Kwalifikacja wojskowa w Polsce. Czy jest obowiązkowa? Jak przebiega?
Autor: Pixabay.com

Polacy wezwani na kwalifikację wojskową mają obowiązek pojawienia się przed komisją lekarską. Ta oceni, czy kandydat jest zdolny do odbycia służby wojskowej. Jak przebiega kwalifikacja? Kogo dotyczy? Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informację na temat kwalifikacji, które odbędą się 2023 roku. W jakim terminie spodziewać się wezwania?

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie. W 2023 roku Polacy znów zostaną wezwani przed komisję. Jej celem jest przede wszystkim rozbudowanie danych wojskowych ewidencji, a także sprawdzenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do pełnienia służby w Wojsku Polskim. Osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej są wzywane przez wójtów, burmistrzów, a także prezydentów miast. Wezwania są przesyłane, co najmniej na siedem dni przed terminem kwalifikacji. Czy musimy się wstawić? Jak przebiega komisja? Co oznaczają kategorię, które kandydaci otrzymują po kwalifikacji? Tłumaczymy.

Kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową?

W 2023 roku kwalifikacja wojskowa zostanie ogłoszona 16 marca i odbywać się będzie w terminie od 3 kwietnia do 30 czerwca. Do stawienia się na kwalifikację zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz osoby urodzone w latach 1999-2003, które nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jednak okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.

Projekt przewiduje także, że do kwalifikacji mają się stawić kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/23 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych określonych specjalności. Do stawiennictwa na kwalifikację zobowiązują zgodnie z ustawą kwalifikacje lub wykształcenie wymagane do wykonywania zawodów:

 • medycznych,
 • weterynaryjnych,
 • morskich oraz lotniczych,
 • psychologów,
 • rehabilitantów,
 • radiologów,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • informatyków,
 • teleinformatyków,
 • nawigatorów,
 • tłumaczy.

Na kwalifikację mają się stawić ponadto osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które zostały wezwane muszą wstawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, który widnieje na wezwaniu.

- Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa – informuje Wojsko Polskie.

Kwalifikacja wojskowa. Trzeba się rozebrać?

Kandydaci do służby rozbierają się do bielizny. Ma to ułatwić lekarzowi badanie ewentualnych wad postawy, które mogłyby wpływać na sprawność fizyczną. Podczas komisji lekarskiej sprawdza się, czy badana osoba nie cierpi na choroby skóry. Jeśli komisja uzna za konieczne, przeprowadza się także badanie jąder, odbytu czy prostaty, aczkolwiek są one rzadkością. Podczas kwalifikacji wojskowej wykonywane są badania, które mają określić ogólny stan fizyczny kandydata, czyli:

 • mierzenie ciśnienia,
 • mierzenie wzrostu,
 • określenie wagi,
 • sprawdzenie wzroku,
 • badania krwi i moczu.

Podczas komisji odbywa się także badanie z psychologiem.

Komisja wojskowa 2023. Co oznaczają kategorie?

Jak podaje Wojsko Polskie, podczas komisji wojskowej kandydat może otrzymać kategorie A, B, D o raz E. Co oznaczają? Kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

Kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju.

Kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co w przypadku otrzymania kategorii A? W Polsce służba w wojsku nie jest obowiązkowa. Od 2009 roku Wojsko Polskie przeszło na armię zawodową. Kandydat może w przyszłości wybrać taką ścieżkę kariery. Warto wiedzieć, że „w przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne” – informuje wojsko.

Wybuch w województwie lubuskim - Kto mógł podłożyć bombę?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE