Mazowieccy strażacy z szansą na dofinansowanie!

2020-02-03 11:51
Mazowieccy strażacy z szansa na dofinansowanie!
Autor: mazovia.pl

Do rozdysponowania będzie w sumie 11 milionów złotych w ramach dwóch programów.

Specjalistyczne samochody, sprzęt do ratownictwa medycznego i drogowego czy remonty strażnic – to inwestycje, które po raz kolejny będą możliwe dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Właśnie rusza nabór wniosków na realizację zadań w ramach programów „OSP – 2020” oraz „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”.


OSP–2020
Na terenie województwa mazowieckiego istnieje około 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To właśnie strażacy OSP najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc pomoc poszkodowanym w wypadkach czy klęskach żywiołowych. Dlatego w ramach wsparcia samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku 8 mln zł na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony indywidualnej strażaka – hełmów, butów, ubrań i rękawic specjalnych. Wsparciem mogą być objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego systemu.


„Mazowieckie strażnice OSP – 2020”
To nie jedyna pomoc, jaką w tym roku mogą otrzymać strażacy ochotnicy. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył także dodatkowo 3 mln zł na modernizację strażnic OSP. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej może złożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Samorząd gminy lub miasta może ubiegać się o wsparcie tylko dla jednej jednostki OSP.

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „WNIOSEK OSP – 2020". Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 lutego br. UWAGA! Liczy się data wpływu do urzędu.

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE