Powstało Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM

2020-11-30 16:15 Michalina Maciaszek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Autor: Wikipedia CC BY-SA 3.0 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Założenie Stowarzyszenia to odpowiedź na społeczny brak akceptacji dla osób LGBT+, który obserwujemy w Polsce. Działać ono będzie zarówno na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, ale też na międzynarodowym. Więcej szczegółów poniżej.

Stowarzyszenie dla osób LGBT+ powstało na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmie się integracją osób z tego środowiska, które pracują i studiują na uczelni. Będzie też zrzeszać sojuszniczki i sojusznicy tej społeczności.

Stowarzyszenie jest odpowiedzią na rosnącą nagonkę pod adresem osób LGBT+, którą obserwujemy w naszym kraju. Też taką wzrastającą akceptację dla mowy nienawiści pod adresem tych osób

mówi dr Jowita Wycisk z UAM. Stowarzyszenie będzie działać zarówno na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, ale także międzynarodowym. Będzie, między innymi, popularyzować wiedzę na temat społeczności LGBT+ i przełamywać stereotypy.

Jesteśmy tutaj. Jesteśmy na Uniwersytecie. Tworzymy go. Staramy się, aby on jak najlepiej funkcjonował. Myślę, że w gruncie rzeczy na podstawowym poziomie są nam bliskie bardzo podobne wartości.

Więcej szczegółów na Facebook'u "Społeczność LGBT+ UAM".

Dlaczego warto montować czujki czadu?