Prace drogowe

i

Autor: needpix.com

Budowa chodinika na ulicy Hulewiczów. Utrudnienia potrwają kilka miesięcy!

2021-02-19 18:30

W związku z przebudową ulicy Hulewiczów, obejmującą budowę chodnika oraz infrastruktury, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, które potrwają od 19 lutego do 30 listopada 2021 r.

Prace będą prowadzone na odcinku między ulicami Obornicką a Herbową. Zamknięte będą chodniki, fragmenty jezdni oraz pobocza. Wyznaczone zostaną objazdy remontowanych fragmentów ulicy. Dla poszczególnych odcinków ruch będzie sterowany ręcznie. Prace będą koordynowane z robotami na ulicy Mateckiego.

Podczas pierwszego etapu prac na ulicy Hulewiczów nie będzie na niej przejazdu w rejonie ulicy Herbowej. Objazd wyznaczony jest ulicami: Obornicką, Błeńskiej i Stróżyńskiego. W drugim etapie robót wygrodzona zostanie północna część jezdni ul. Hulewiczów. Na odcinku prac odbywać się będzie ruch jednokierunkowy od strony ul. Obornickiej w kierunku ul. Stróżyńskiego. Trzeci etap to zamknięcie ruchu na odcinku ulicy Hulewiczów przyległym do ul. Obornickiej. Objazd będzie poprowadzony także ulicami: Obornicką, Błeńskiej i Stróżyńskiego. Łącznie trzy etapy prac potrwają około miesiąca - jest to zależne od warunków atmosferycznych. Utrzymany będzie ruch pieszych i dojście do posesji.

Zmiany będą także wprowadzone na ulicy Mateckiego. Od 24 lutego do 3 marca będzie ona zamknięta. Spowodowane jest to pracami przy inwestycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ul. Hulewiczów. Poznańskie Inwestycje Miejskie, by ułatwić się poruszanie się w tym rejonie, zdecydowały umożliwić przejazd ulicą Mateckiego na okres zamknięcia ulicy Hulewiczów . Z powodu trwających tam prac Zarząd Dróg Miejskich prosi o zachowanie szczególnej ostrożności.