Czekają pieniądze dla organizacji zajmujących sie turystyką

2022-01-13 8:43
Płock
Autor: Jakub Chonchera

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2022 roku.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe i jednostki działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, funkcjonujące na rynku turystycznym minimum dwa lata.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki sięga 2,6 mln zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Natomiast wkład własny powinien wynosić minimum 10 proc. całkowitego kosztu.

Organizator deklaruje, że wesprze finansowo projekty realizowane w jednym z trzech priorytetów:

  • renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie kraju,
  • innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów,
  • rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Ministerstwo przyjmuje oferty do 31 stycznia 2022 roku, realizacja projektów przewidziana została na okres między 31 marca a 31 grudnia 2022 br.