Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

2022-01-14 17:51
komin
Autor: pixabay

Ważna informacja dla mieszkańców naszego regionu posiadających własne źródła ciepła powstałych przed 1 lipca 2021r.

Zostało już tylko 6 miesięcy na zgłoszenie ich do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele i zarządcy budynków, w tym wielu przedsiębiorców. Przypominamy, w przypadku istniejącego źródła ciepła ich właściciele muszą złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku niewywiązania się z obowiązku możemy otrzymać karę grzywny.