Tereny przy jeziorze Zamkowym w Wałczu mogą zostać zrewitalizowane

2020-11-19 14:06 KR
wałcz
Autor: Facebook: Miasto Wałcz

Urząd miasta w Wałczu ma szansę uzyskać prawie 4 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych, w ramach projektu „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem Zamkowym w Wałczu”.

Plan zakłada przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej, dosadzenie drzew i kwiatów, powstanie także plac zabaw i tężnia solankowa. Nacisk położono również na odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Jeśli uzyska minimum punktowe miasto otrzyma dofinansowanie.