Wojewódzki Zarząd Dróg wybrał wykonawcę przebudowy "444" - zakończenie prac w przyszłym roku

2021-05-04 14:56 ksz
droga
Autor: Google Maps

Umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej "444" zostanie podpisana w najbliższy czwartek (06.05). Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku. I etap obejmie odcinek od Szklarki Myślniewskiej do krajowej "11" w Ostrzeszowie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich spośród 5 firm, które zgłosiły się do przetargu wybrał tę, która zaproponowała najniższą kwotę za modernizację drogi.

Wyremontowanych ma być prawie 7 km drogi. Wykonawca wycenił inwestycje na ponad 27 700 000,00 zł, mówi Krzysztof Grabowski wicemarszałek Wielkopolski.

Będzie to gruntowna przebudowa drogi. To jest pierwszy etap, który miałby być zrealizowany w ciągu dwóch lat, a więc do roku 2022.

Zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów nawierzchnia drogi. Jeśli chodzi o obszar zabudowany Szklarki Myślniewskiej to powstanie nowy chodnik oraz zatoki autobusowe. Natomiast w Ostrzeszowie oprócz chodników zostanie wybudowana ścieżka rowerowa i przystanki autobusowe. Przewidujemy również odwodnienie - budowę kanalizacji deszczowej.

dodaje Sylwia Kaźmierska, kierownik Wojewódzkiego Rejonu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który nadzoruje inwestycje.

Dalsza modernizacja drogi "444" ma być kontynuowana w kolejnych latach. II etap zakłada remont od Szklarki Myślniewskiej do krajowej "25".