Siedziba główna w Kępnie, filia w Ostrzeszowie - powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

2021-02-18 12:47 ksz
uścisk
Autor: pixabay.com

Porozumienie niebawem zostanie zawarte - to będzie pierwszy krok do utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego. Gospodarze obu powiatów dopracowują szczegóły, bo powstanie takiego ośrodka jest niezwykle istotne.

Centrum obejmie wsparciem dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności pomoc otrzymają dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ośrodek - bezpłatnie- oferować będzie między innymi konsultacje psychiatryczne, neurologiczne czy porady psychoedukacyjne, terapie indywidualne i grupowe, wsparcie rodziny, nauczycieli czy oddział dzienny dla podopiecznych wymagających stałej opieki. 

Centrum utworzone zostanie w Kępnie. W Ostrzeszowie będzie filia.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstaje z inicjatywy powiatu kępińskiego, który jest podmiotem wiodącym i jako partnera zaprosił do współpracy powiat ostrzeszowski. Przedsięwzięcie jest w fazie projektowej. Niebawem zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie, które podpiszą starostowie i wicestarostowie obu powiatów.

Szczegóły na -> https://powiatostrzeszowski.pl/powstanie-srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/