Powstaje bilet aglomeracyjny dla Olsztyna i sąsiednich gmin. Mieszkańcy decydują [AUDIO]

2021-01-13 15:15 aka
Powstaje bilet aglomeracyjny dla Olsztyna i sąsiednich gmin
Autor: pixabay.com Mieszkańcy decydują, jaki ma być bilet aglomeracyjny

Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna zdecydują, jak powinien działać projektowany wspólny bilet na transport publiczny na całym obszarze Olsztyna i sześciu otaczających go gmin: na jakim nośniku powinien być dostępny, w jakich środkach transportu ma obowiązywać oraz jakie rodzaje biletów powinien obejmować. Opinie, w formie elektronicznych ankiet, są zbierane do 26 stycznia.

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 08.01.2021

Powstaje bilet aglomeracyjny dla Olsztyna i sąsiednich gmin: Barczewa, Dywit, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i Stawigudy - oraz powiatu olsztyńskiego. Specjalne opracowanie ma dać odpowiedzi na szereg pytań, m.in. w jaki sposób system biletu aglomeracyjnego na transport zbiorowy ma być zarządzany, finansowany oraz jak ma funkcjonować. Istotnych, bazowych informacji ma dostarczyć specjalna ankieta, skierowana do mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat tego, jak powinien działać projektowany wspólny bilet na transport publiczny na całym obszarze Olsztyna i sześciu otaczających go gmin - mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakim nośniku powinien być dostępny, w jakich środkach transportu ma przede wszystkim obowiązywać oraz jakie rodzaje biletów powinien obejmować.

Posłuchaj: dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz

Internetowa ankieta dostępna jest w postaci formularza zawierającego siedem pytań na stronie olsztyńskiego Urzędu Miasta oraz pozostałych gmin do 26 stycznia.