Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (na podstawie Facebook) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

2018-03-26 14:03

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014+.

Wśród wielu beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Kwota dofinansowania to ponad 5 milionów złotych. Została ona przeznaczona na 'Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz na adaptację pomieszczeń pod pracownię Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie'.

Karmiński Tomasz, dyrektor Szpitala Zespolonego w Lesznie: Bez tych pieniędzy nie byli byśmy w stanie sami, z własnych środków, zrobić tak dużej rzeczy. Najważniejsza jest budowa drugiej pracowni hemodynamicznej, czyli pracowni zajmującej się inwazyjnym leczeniem chorób serca, zawałów serca. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu, gdzie mamy wyłonić dostawcę urządzenia, od tego zależy projekt budowlany i przeróbka pomieszczeń, po to żeby zbudować na bazie tego urządzenia pracownię.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (na podstawie Facebook) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Arkadiusz Derkacz, koordynuje pracę pracowni hemodynamiki. Często zdarza się sytuacja, że potrzebujemy wykonać dwa zabiegi jednocześnie, w związku z tym istnieje potrzeba uruchomienia drugiej takiej pracowni. Jedna z nich służyłaby pacjentom z zawałami serca, natomiast w drugiej wykonywane byłyby zabiegi implantacji stymulatorów serca, naprawy naczyń obwodowych, ewentualnie neuroradiologiczne. Szpital jednocześnie będzie mógł leczyć więcej pacjentów, a po drugie, w momencie gdy przyjeżdżają pacjenci z zawałem serca, szansa, że taki pacjent musiałby czekać na zabieg, będzie o wiele mniejsza. 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (na podstawie Facebook) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Szczegółowe informacje o programie oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl 

Jak unijne pieniądze zmieniają Północna Wielkopolskę– o tym w kolejnych wydaniach audycji: Zmieniamy Wielkopolskę – czyli o funduszach europejskich dla Leszna i okolic. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.