WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Rozwój infrastruktury drogowej w powiecie kościańskim

2018-12-17 11:35

Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko poprawa jakości dróg. Często nowe lub wyremontowane drogi przekładają się na wzrost poziomu życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu.

Tak było w powiecie kościańskim, gdzie korzystając z dofinansowania WRPO 2014+ przebudowano drogę z Nowego Białcza do Kobylnik. - Przebudowa drogi obejmowała odcinek sześciu kilometrów długości. Dokonano poszerzenia jezdni do pięciu i pół metrów natomiast w miejscowościach Kobylniki i Stary Białcz do sześciu metrów szerokości. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonano pobocza, oskarpowano rowy, pobudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe w miejscowościach Kobylniki, Nowy Białcz i Stary Białcz. Ponadto dokonano budowy kanalizacji deszczowej. W Starym Białczu również wykonano kilka miejsc parkingowych - opowiada Rafał Landzwojczak, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

- Jeżdżę tą drogą prawie codziennie, dojeżdżam ze Starego Białcza do Kościana. Jak jest różnica po przebudowie? Olbrzymia! Były dziury i wąsko, jest szeroko i bezpiecznie. Jest ścieżka rowerowa. W Starym Białczu mamy dodatkowo wybudowany parking - dodaje użytkownik drogi.

WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Przebudowa drogi kosztowała ponad 6 milionów 800 tys. złotych. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu środków unijnych. Powiat Kościański pozyskał na ten cel z WRPO 2014 + ponad 3 miliony 400 tys. złotych. Unia Europejska pomaga w realizacji różnych projektów poprawiających jakość życia w naszym regionie. Sprawdźcie na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Do 18 stycznia przyszłego roku wnioski można składać w ramach konkursu: Inwestycje w ramach transportu miejskiego.

Jak unijne pieniądze zmieniają południową Wielkopolskę - o tym w kolejnych wydaniach audycji: Zmieniamy Wielkopolskę – czyli o funduszach europejskich dla Leszna i okolic. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.