Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. ESKA Rozbudowa szkoły

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

2018-05-16 13:06

WRPO 2014+ to świetne źródło pozyskiwania pieniędzy na inwestycje. Także te związane z edukacją. 

W Gostyniu dzięki prawie 4 milionom dofinansowania z Unii Europejskiej rozbudowywana jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Jednocześnie placówka realizuje projekt Specjalne potrzeby - dobre szanse. 

- Do szkoły uczęszcza 697 uczniów. Posiadamy zbyt mało izb lekcyjnych. Kiedy zostanie oddane nowe skrzydło, dzieci uczące się w budynku domu katechetycznego będą razem z nami w jednej szkole. Planujemy oddzielne pomieszczenie do zajęć rewalidacyjnych, powstanie sala integracji sensorycznej. Drugim takim dużym udogodnieniem będzie wyposażenie budynku w windę - mówi Beata Grzegorczyk, wicedyrektor 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. ESKA Rozbudowa szkoły

- W naszej szkole równocześnie realizujemy projekt „Specjalne potrzeby dobrze szanse”. Jest to projekt skierowany do 284 uczniów. Projekt ten zakłada przede wszystkim wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po drugie przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem i po trzecie doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt - podkreśla Magdalena Pietrula, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

Zapraszamy Beneficjentów do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich od jedenastego do trzynastego maja. Szczegóły na stronie www.dniotwarte.eu. Przypominamy też o konkursie w ramach WRPO 2014+,  "Kształcenie zawodowe młodzieży". Wnioski można składać  do 18 maja. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie wrpo.wielkopolskie.pl

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu w Zmieniamy Wielkopolskę w Radiu ESKA

i

Autor: Fot. ESKA Rozbudowa szkoły

Jak unijne pieniądze zmieniają południową Wielkopolskę - o tym w kolejnych wydaniach audycji: Zmieniamy Wielkopolskę – czyli o funduszach europejskich dla Leszna i okolic. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.