Rok szkolny 2020/21 - aktualizacja wytycznych. Nowe zasady są bardziej rygorystyczne?

2020-09-17 14:31 ek
rok szkolny
Autor: Jakub Kaminski/East News rok szkolny

Na początku roku szkolnego 2020/21 zostały wprowadzone wytyczne dla placówek dotyczące zasad bezpieczeństwa w szkole. Wszystko z uwagi na wciąż trwającą pandemię, a także zdrowie uczniów, ich rodzin oraz pracowników. MEN, MZ oraz GIS zaktualizowali listę zasad. Czy nowe wytyczne, które mają obowiązywać w szkołach, będą bardziej rygorystyczne? A może okażą się pomocne?

Rok szkolny 2020/21 - aktualizacja wytycznych. Nowy rok szkolny trwa już kilka tygodni. Niestety jest on nieco inny, niż poprzednie ze względu na pandemię, a także panujące zasady w placówkach. Tuż przed 1 września pojawiły się wytyczne, które zaczęły obowiązywać w szkołach od powrotu uczniów po długiej przerwie, związanej z nauką zdalną, a także wakacjami. Szczególnie zalecenia mówią między innymi o organizacji zajęć w placówkach, higienie oraz dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń, a także jak należy się zachować w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów, bądź pracowników szkoły.

W nowym roku szkolnym uczniowie mają obowiązek zachowywać między sobą dystans, a jeśli nie ma takiej możliwości, muszą zasłaniać usta oraz nos. W klasach podczas trwania zajęć lekcyjnych dzieci oraz młodzież nie muszą nosić maseczek. Każda szkoła wdrożyła plan działania, a Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na sytuacje oraz potrzeby uczniów, ich rodziców, a także dyrektorów szkół. Niedawno zostały zaktualizowane wytyczne o nowy zapis, który jest konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi. Co się zmieniło? Czy nowe zasady będą pomocne?

Rok szkolny 2020/21 - aktualizacja wytycznych

Nowy zapis, który został wprowadzony do wytycznych MEN, MZ oraz GIS jest konieczny ze względu na ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi. Mówi on o tym, że dyrektorzy szkół mają obowiązek wprowadzić dodatkowe środki ostrożności w porozumieniu z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi uczniów z chorobami przewlekłymi. Wymieniony został następujący przykład:

  •  obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni - obowiązek osłony ust i nosa.

Aktualizacja wytycznych tyczy się również zaleceń dla dyrektorów placówek, które mieszczą się w strefie żółtej oraz czerwonej. Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem pojawił się zapis, który określa sposób prowadzenia takich zajęć. Jeśli któryś uczeń będzie miał takie orzeczenie, nauczyciel może poprowadzić nauczanie indywidualne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, online.

Najnowsze