Na ratunek polskim firmom

2020-03-31 15:08 Materiał partnerski
Firma
Autor: Canva

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z koronawirusem mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Coraz więcej firm ma problemy z płynnością finansową, a nawet, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, staje w obliczu kryzysu. Obok instytucji rządowych w pomoc dla polskich przedsiębiorstw włączył się aktywnie Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK:

We współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowaliśmy rozporządzenie zwiększające pomoc w programie gwarancji de minimis do 80 proc., czyli do poziomu niewymagającego notyfikacji Komisji Europejskiej. Zrezygnowaliśmy także z prowizji, którą pobieramy od udzielonych gwarancji. Wydłużymy okres gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 miesięcy

Posłuchaj podcastów, w których Robert Kasprzak z BGK wyjaśnia, co mogą zrobić przedsiębiorcy w czasie kryzysu, aby móc utrzymać płynność firmy:

Pomoc dla Przedsiębiorców – Jak utrzymać płynność firmy – gwarancje deminimis_cz.1. Partner BGK
Pomoc dla przedsiębiorców - Jak utrzymać płynność firmy – gwarancje deminimis_cz.2. Partner BGK

Gwarancje de minimis na lepszych warunkach

Pierwszy duży projekt to nowe lepsze warunki w programie gwarancji de minimis, które BGK przygotował we współpracy z Ministerstwami Finansów i Rozwoju. Dotychczasowe maksymalne zabezpieczenie wynosiło 60 proc. Ze względu na trudną sytuację bank zwiększa je do 80 proc. kwoty kredytu. W ten sposób maksymalna gwarancja wyniesie 3,5 mln zł. Co ważne, za udzielenie gwarancji nie będzie pobierana prowizja. Dodatkowo, okres kredytu obrotowego z gwarancją zostanie wydłużony z 27 miesięcy do 39 miesięcy. BGK podkreśla:

Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży

Sprawdź podcast, w którym Piotr Natkański z BGK wyjaśnia Gwarancję Biznesmax dla przedsiębiorców:

Gwarancja Biznesmax z dotacją BGK

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Kolejny ukłon w stronę cierpiących przedsiębiorców to nowo powołany Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Mówiąc wprost, to narzędzie, którego celem jest udzielanie gwarancji dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Parametry tego rozwiązania są następujące:

  • zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu tylko do nowych lub odnawianych kredytów,
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł,
  • kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł,
  • okres gwarancji – min. 12 miesięcy,
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.

To rozwiązanie skierowane jest do firm, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, urzędzie skarbowym i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł. Pożyczki z FGP mają być udzielane do końca roku, ale bank zaznacza, że okres może zostać wydłużony, jeśli będzie to konieczne.

Aleksandra Kwiatkowska z BGK tłumaczy działanie pożyczek dla ekonomii społecznej:

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Podcast BGK.

System dopłat do oprocentowania kredytów

Trzeci filar pomocy ze strony BGK to dopłaty do oprocentowania kredytów udzielane przez sektor bankowy. Prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśla:

Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym

Informacje o aktualnym wsparciu dla firm możesz sprawdzić na www.bgk.pl.

BGK
Autor: BGK
Najnowsze