Matura 2022

i

Autor: pixabay Terminy matury z języka polskiego i matematyki w roku szkolnym 2021/2022

Matura 2022 - harmonogram. Kiedy odbędzie się egzamin z polskiego i matmy

2022-04-25 14:47

Już niedługo uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminów maturalnych, które odbędą się już w dniach 4-23 maja 2022. Poznaj szczegółowy terminarz egzaminów z języka polskiego oraz matematyki. Jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości 2022?

Terminy poszczególnych pisemnych egzaminów maturalnych w całej Polsce są takie same. W jednym czasie wszyscy uczniowie przystępują do testów sprawdzających wiedzę z kilku przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych, które wybierają uczniowie we własnym zakresie. Aby zaliczyć egzamin należy zdać egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie minimum podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ustny, zarówno z języka polskiego jak i języka obcego będzie dla osób, którym wynik z tego egzaminu będzie potrzebny w rekrutacji na uczelnię wyższą poza granicami Polski. Egzaminy zostaną przeprowadzone według harmonogramu ustalonego przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych poszczególnych placówek edukacyjnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: O której godzinie matura? Kiedy początek matury i kiedy koniec 2022?

Matura z języka polskiego 2022 – termin egzaminu dojrzałości z polskiego

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie PODSTAWOWYM odbędzie się 4 maja 2022 roku w środę o godz. 9:00

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie ROZSZERZONYM odbędzie się 10 maja 2022 roku we wtorek o godz. 9:00

Egzaminy ustne z języka polskiego odbędą się w dniach 18-20 maja 2022 roku.

Dla osób, które z przyczyn niezależnych nie przystąpią do egzaminów pisemnych w terminie głównym przewiduje się dodatkowy termin w dniach od 1-15 czerwca 2022 roku. Natomiast terminy dodatkowe egzaminów ustnych zostały ustalone na dni 14-15 czerwca 2022 roku.

Matura z matematyki 2022 – termin egzaminu dojrzałości z matmy

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie PODSTAWOWYM odbędzie się dnia 5 maja 2022 roku w czwartek o godz. 9:00.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie ROZSZERZONYM odbędzie się dnia 11 maja 2022 roku w środę o godz. 9:00.

Osoby, które z przyczyn niezależnych nie przystąpią do egzaminu z matematyki w terminie głównym, będą miały możliwość zdać przedmiot w terminie dodatkowym między 1-15 czerwca 2022 roku.

Sonda
Którego przedmiotu obawiasz się na maturze 2022 najbardziej?
ESKA XD #047 | FAME MMA 14, EUROWIZJA, MATURA, LEWITUJĄCE SAMOCHODY