Matura 2021 - matematyka: zmiany. Jakich zadań nie będzie? [LISTA]

2021-05-04 20:39 Alicja Wójcik
Matura
Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

Egzamin dojrzałości za pasem, a dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy podchodzą do niego w tym roku, będzie na pewno sporym wyzwaniem. Z powodu pandemii w roku szkolnym 2020/2021 zdecydowana większość lekcji odbywała się online, co z pewnością utrudniło przygotowanie do matury wielu osobom. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję o ułatwieniu niektórych egzaminów.

Matura 2021 - matematyka: zmiany. Jakich zadań nie będzie na tegorocznym egzaminie maturalnym? Ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze to właśnie matematyka jest tym, który najczęściej spędza sen z powiek abiturientom. Zazwyczaj ze zdawalnością matematyki jest największy problem, a matura z tego przedmiotu wywołuje spory stres. Mimo że przez pewien czas pojawiały się pogłoski, iż tegoroczne egzaminy dojrzałości zostaną przesunięte na inny termin, ostatecznie Ministerstwo zdecydowało, iż odbędą się one w ustalonych pierwotnie dniach. Oznacza to, iż matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja, a egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00. Jednak z racji tego, iż tegoroczni maturzyści mają mocno utrudnione zadanie ze względu na fakt, że większość roku szkolnego uczyli się w trybie zdalnym, egzaminy maturalne będą nieco łatwiejsze.

Matura 2021 - matematyka: zmiany. Jakich zadań nie będzie? [LISTA]

Aby ułatwić uczniom zdanie matury z matematyki na poziomie podstawowym, zdecydowano na wprowadzenie pewnych zmian w tegorocznym egzaminie. Przede wszystkim zmieniła się liczba zdań otwartych - wcześniej było ich 9, w tym roku będzie jedynie 7. Ponadto za rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 45 punktów (28 za zadania zamknięte i 17 za zadania otwarte). Na stronie matemaks.pl pojawiła się zaktualizowana lista zagadnień, które obowiązują w na tegorocznej maturze z matematyki. Wśród usuniętych zagadnień znalazły się:

 • wykorzystanie podstawowych własności potęg w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką;
 • obliczanie błędu bezwzględnego i błędu względnego przybliżenia;
 • korzystanie z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3=−8;
 • wyznaczanie wartości najmniejszej i wartości największej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
 • szkicowanie wykresu funkcji f(x)=ax dla danego a, korzystanie ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi;
 • szkicowanie wykresu funkcji wykładniczych dla różnych podstaw;
 • posługiwanie się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym;
 • korzystanie z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora);
 • korzystanie z własności okręgów stycznych;
 • rozpoznawanie trójkątów podobnych i wykorzystanie cech podobieństwa trójkątów w kontekstach praktycznych;
 • rozpoznawanie w ostrosłupach kątów między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), obliczanie miar tych kątów;
 • rozpoznawanie w ostrosłupach kątów między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), obliczanie miar tych kątów;
 • rozpoznawanie w walcach i w stożkach kątów między odcinkami oraz kątów między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), obliczanie miary tych kątów;
 • rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między ścianami;
 • określanie, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;
 • obliczanie średniej ważonej i odchylenia standardowego zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio po grupowanych), interpretowanie parametrów dla danych empirycznych.
ESKA XD #021 - Eurowizja, Więzień miłości, mięso z roślin, gwiazdy bez matury
Najnowsze