Lekcje w szkole 2021 o różnych godzinach. Minister jasno zapowiedział!

Lekcje w szkole 2021 o różnych godzinach. Minister jasno odpowiedział!
Autor: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/EAST NEWS (Przemysław Czarnek) // Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News (lesson, school) Lekcje w szkole 2021 o różnych godzinach. Minister jasno odpowiedział!

Lekcje w szkole od 18 stycznia 2021 o różnych godzinach, to zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, ale również Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przemysław Czarnek zaapelował do dyrektorów szkół podstawowych, by ułożyli plan zajęć w taki sposób, żeby dzieci nie spotykały się ze sobą na korytarzach. Poznajcie szczegóły już teraz.

Lekcje w szkole 2021 - godziny przychodzenia na zajęcia będą różne dla uczniów? Jak będzie wyglądać plan lekcji w szkole 2021? Minister edukacji narodowej odniósł się do tej kwestii i jasno odpowiedział. Przemysław Czarnek oficjalnie ogłosił, że na lekcje w szkole 18 stycznia wrócą uczniowie najmłodszych szkół podstawowych. Ma to być ułatwienie dla rodziców, jeśli chodzi o zapewnienie opieki nad swoimi dziećmi, ale przede wszystkim spełnienie potrzeb edukacyjnych najbardziej potrzebującej grupy osób. Eksperci nie mają wątpliwości, iż najbardziej powrotu do szkół 2021 potrzebowali 6, 7, 8 i 9-latkowie. Drudzy w kolejności są wszyscy, którzy przystępują w tym roku do dwóch egzaminów. Mowa o uczniach zdających egzamin ósmoklasisty i maturę. Na tę chwilę jedyną możliwością dla tych osób, by nadrobić zaległości lub nauczyć się odpowiednio do egzaminów, są indywidualne konsultacje w grupach nieprzekraczających pięć osób. Wcześniej ministerstwo ogłosiło, że matura i egzamin ósmoklasisty będzie łatwiejszy

Jak będzie wyglądać szkoła od LUTEGO 2021? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

Lekcje w szkole 2021 - godziny, plan lekcji

Szkoły otwarte 18 stycznia 2021 to przełom, jeśli chodzi o polską oświatę. Powrót do szkół musi zostać przeprowadzony w bezpieczny sposób, o co apelowała Światowa Organizacja Zdrowia. Kilka tygodni temu wśród 38. rekomendacji pojawiła się propozycja przeprowadzania zajęć na trzy zmiany, czyli rano, popołudniu i wieczorem. Chodzi przede wszystkim o to, by uczniowie nie spotykali się w większym gronie, a także, by korytarze szkolne nie były przepełnione. Wśród zaleceń pojawiło się również polecenie skierowane do nauczycieli. Wykładowcy uczący jednego przedmiotu nie powinni się ze sobą spotykać.

Lekcje w szkole o różnych godzinach, czy też od rana do wieczora, mogą budzić zdenerwowanie wśród uczniów i rodziców. Dlatego jakiś czas temu napisaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, z prośbą o odniesienie się do takiego pomysłu. Wówczas otrzymaliśmy odpowiedź: - W kwestii ustalania tzw. planu zajęć szkolnych - decyzje te są na poziomie szkoły. Potwierdził to szef resortu edukacji, Przemysław Czarnek. W czasie konferencji prasowej zorganizowanej 11 stycznia 2021 powiedział: 

Chcemy, żeby w miarę możliwości dyrektorzy szkół i rady pedagogicznej przygotowali taki plan zajęć, by lekcje zaczynały się o różnych porach. Wszystko po to, by nie było też kontaktu uczniów na wejściu i na wyjściu ze szkoły.

- zapowiedział, Przemysław Czarnek. To punkt trzynasty wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Brzmi on:

Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

  • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
  • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
  • korzystania ze stołówki szkolnej,
  • zajęć na boisku.

Czarnek zarekomendował również, by lekcje przeprowadzane były w różnych klasach, na różnych piętrach. Minister wspomniał również o tym, by nauczyciele, w miarę możliwości, uczyli stałych klas:

Nauka będzie zorganizowana w taki sposób, ażeby ta transmisja wirusa na terenie wirusa była na jak najmniejszym poziomie. W naszych zaleceniach, w miarę możliwości, jakie mają dyrektorzy w poszczególnych szkołach, a to oni są najlepszymi gospodarzami na terenie swoich szkół, klasy powinny być oddzielone od siebie tzn. powinny uczyć się na różnych piętrach bądź w różnych częściach szkoły. Tak, żeby nie było kontaktu między uczniami poszczególnych klas i nauczycielami. W miarę możliwości chcemy, żeby klasy uczone były przez stałych nauczycieli i jeśli będzie to możliwe, żeby ci nauczyciele nie uczyli różnych klas. Oczywiście wszystko w zależności możliwości poszczególnych szkół.

Masowe testowanie nauczycieli klas 1-3 w Toruniu
Najnowsze