szkoła

i

Autor: pexels/Dids

Szkoła

Łacina w szkole od września 2023 - kto będzie się jej uczył? Czy będzie obowiązkowa?

2023-07-06 11:01

Powrót łaciny do szkół wywołuje wiele kontrowersji. Uczniowie obawiają się, że przedmiot będzie obowiązkowy. Z kolei pedagodzy, że zabraknie nauczycieli, którzy będą mogli podjąć się nauki tego języka. Wiele osób zastanawia się, czy łacina będzie obowiązkowa oraz kto będzie musiał się jej uczyć. Sprawdziliśmy.

Łacina w szkole od września 2023 zaskoczyła uczniów. Wielu z nich zastanawia się, czy język łaciński będzie obowiązkowy i kto będzie musiał się go uczyć. Młodzież martwi się rewolucjami, które czekają ją od roku szkolnego 2023/24. Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenia, które wprowadzają zmiany w podstawach programowych. Oprócz łaciny pojawi się jeszcze jeden nowy przedmiot w szkołach. Mowa oczywiście o biznesie i zarządzaniu. Głównymi założeniami powrotu języka łacińskiego do szkół jest sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz szersze udostępnienie założeń edukacji klasycznej. Na stronie ministerstwa podkreślono, że znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym. Zatem przedmiotem troski władz i wszystkich obywateli powinno być dbanie o to, by w Polsce nie zabrakło ludzi zdolnych do zgłębiania, interpretowania, tłumaczenia, katalogowania i upowszechniania wiedzy o tym dorobku, ale także korzyści, jakie daje nauka języka łacińskiego. Planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej. Jednak te zmiany w edukacji planowane są dopiero od roku szkolnego 2026/27.

Czy radiowcy ESKA potrafią śpiewać? | Dokończ Piosenkę 11

Łacina w szkole 2023- kto będzie się jej uczył?

Język łaciński w szkołach 2023 będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Warto jednak pamiętać, że opcja wyboru tego języka będzie możliwa tylko wtedy, gdy szkoła będzie dysponowała taką ofertą.

Łacina w szkole 2023 - czy będzie obowiązkowa?

Uczeń zainteresowany zagadnieniami związanymi z kulturą antyczną będzie mógł wybrać język łaciński jako drugi język obcy, np. zamiast kolejnego języka nowożytnego (niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego itd.). Wybór tego języka będzie dobrowolny.

Łacina w szkole 2023 - podstawa programowa

W podstawie programowej przewidzianej dla języka łacińskiego dla uczniów z najmłodszych klas znalazła się m.in. znajomość 500 najczęściej używanych łacińskich słów, rozpoznawanie form z zakresu gramatyki języka łacińskiego czy rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych w języku łacińskim. Uczeń będzie musiał rozumieć także najczęściej używane zwroty i sentencje oraz będzie musiał przyswoić wiedzę z zakresu znajomości specyfiki kultury antycznej (motywy, toposy itd.). Z kolei w szkole średniej będą dostępne trzy warianty nauki:

  • Nauka języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym,
  • Nauka języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie rozszerzonym,
  • Nauka języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.