Czy religia wlicza się do średniej 2022? Religia na koniec roku podnosi średnią?

i

Autor: Piotr Kamionka/REPORTER / EAST NEWS Czy religia wlicza się do średniej 2022? Religia na koniec roku podnosi średnią?

szkoła

Czy religia wlicza się do średniej 2023? Religia na koniec roku podnosi średnią?

2023-06-17 10:07

Liczenie średniej jest jednym z ulubionych zajęć uczniów na koniec roku szkolnego. Corocznie jest też tematem kilkuminutowych dyskusji na przerwach. Jednocześnie wzbudza chęć rywalizacji i motywuje uczniów do podniesienia swoich ocen. jednym z takich przedmiotów, który podnosi średnią ocen jest religia. Czy faktycznie jest sens ją wliczać, podczas liczenia średniej? Czy religia wlicza się do średniej na koniec roku szkolnego 2023? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

  1. Religia na koniec roku podnosi średnią?

Czy religia wlicza się do średniej 2022Religia na koniec roku podnosi średnią? Uczniowie licząc sobie średnią ocen zastanawiają się, czy faktycznie liczyć ocenę z tego przedmiotu do całościowej średniej na koniec roku szkolnego. Często pozytywnie wpływa ona na ostateczną średnią, bo mało kto ma z religii dopuszczający czy dostateczny. Zazwyczaj są to czwórki i piątki, a nawet oceny celujące, jeśli ktoś faktycznie wykaże się znajomością biblii. Lekcje religii w szkole nie są obowiązkowe. Jeśli uczeń chce na nie uczęszczać, to rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę. Co ważne, można zrezygnować z uczestnictwa w tych zajęciach, w każdym momencie edukacji. 

Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie? Jakie lekcje i ile godzin w 6-klasie?

TAK WYGLĄDA LUKSUSOWE ŻYCIE EKIPY FRIZA | ESKA XD - Radio Eska #50

Religia na koniec roku podnosi średnią?

Religia w szkole nie jest obowiązkowa. Uczniowie jednak często decydują się przystępować na lekcje z tego przedmiotu ze względów na chęć podniesienia sobie średniej. Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, że uczeń nie będzie klasyfikowany lub ma negatywny stopień z tego przedmiotu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ocena z tego przedmiotu jest wliczana do średniej ocen ucznia, nie wpływa jednak na promocję.

  • Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
  • Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
  • Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
  • Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

Zakończenie roku szkolnego 2023 - kiedy jest? To już ostatnie tygodnie nauki!

Sonda
Czy religia lub etyka w szkołach powinna być obowiązkowa?