Egzamin ósmoklasisty 2023

i

Autor: Canva

edukacja

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z polskiego? Zakres materiału jest spory!

2023-05-22 15:24

W drugiej połowie maja uczniowie ostatnich klas podstawowych staną przed trudnym wyzwaniem. Zdający egzamin ósmoklasisty coraz częściej zastanawiają się, co pojawi się na teście i jakie będą zadania do rozwiązania. Zakres materiału, który należy powtórzyć jest spory, dlatego warto zabrać się za naukę jak najszybciej.

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z polskiego? Jakie są wymagania egzaminacyjne? Nic dziwnego, że uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zadają sobie takie pytania. Ważny test zbliża się wielkimi krokami, czasu na przygotowania jest coraz mniej, a stres rośnie. Choć niemożliwym jest nie zdanie go, to jednak uzyskany wynik ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do liceum czy technikum. Język polski, poza matematyką i językiem obcym nowożytnym, to przedmiot obowiązkowy podczas pisania testów kończących szkołę podstawową. Zakres materiału na egzamin ósmoklasisty 2023 jest spory, dlatego warto już teraz przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia. Test zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które obejmują kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, umiejętność tworzenia wypowiedzi i samokształcenie.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - TERMINY, ZMIANY, WYNIKI

Eska Daje Szkołę - Jak działa GPS?

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023 - co trzeba umieć?

Ważny test dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zbliża się nieuchronnie, dlatego warto przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia. Egzamin ósmoklasisty 2023 zostanie przeprowadzony w drugiej połowie maja, w dniach od 23 do 25 maja. Będzie trwał on 120 minut. Arkusz, który dostaną uczniowie będzie składał się z dwóch części. W pierwszej znajdzie się około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części drugiej zdający będzie musiał napisać wypracowanie (rozprawkę lub opowiadanie). Do zdobycia jest łącznie 45 punktów. Przed testem warto przeczytać i powtórzyć tematykę lektur obowiązkowych.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - lista lektur

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona,
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika,
 • Adam Mickiewicz, Świtezianka,
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • i wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego - wymagania

Ogólne wymagania na egzaminie ośmioklasisty z języka polskiego 2023, to podstawa, która pomoże uczniom w zdobyciu jak największej ilości punktów. Zanim przystąpi się do testu należy poznać m.in. typy zadań oraz listę lektur obowiązkowych. Warto również podkreślić, że w 2023 oraz 2024 roku egzamin oparty jest nie na podstawie programowej, a na wymaganiach egzaminacyjnych. Oto one:

l. Kształcenie literackie i kulturowe.

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
 • Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).

Egzamin ósmoklasisty 2023 - czas trwania. Ile jest czasu na napisanie testów?

II. Kształcenie językowe

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

III. Tworzenie wypowiedzi

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 • Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).
 • Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
 • Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.
 • Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

IV. Samokształcenie

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 • Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE