Biskupin w Google Doodle! 5 ZASKAKUJĄCYCH faktów na 85. rocznicę odkrycia osady w Biskupinie

2018-08-31 12:59
Google Doodle
Autor: Google Doodle Google Doodle

85. rocznica odkrycia osady w Biskupinie w Google Doodle. 5 zaskakujących faktów dotyczących osady znajdziecie już teraz na ESKA.pl

Biskupin jest niewielką wsią położoną w województwie kujawsko-pomorskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Administracyjnie Biskupin należy do gminy Gąsawa. Ta malownicza wieś leży w obrębie regionu historyczno - etnograficznego zwanego Pałukami.

85. rocznica odkrycia osady w Biskupinie

31 sierpnia obchodzimy 85. rocznicę odkrycia osady w Biskupinie. Z tej okazji Google Doodle przygotowało specjalną grafikę, a na ESKA.pl prezentujemy najważniejsze fakty dotyczące osady w Biskupinie.

  1. W 1933 roku w Biskupinie prowadzone były prace melioracyjno-irygacyjne, podczas których obniżył się poziom wody w jeziorze Biskupińskim. Na skutek tego ujawnione zostały fragmenty umocnień starożytnej osady. Miejscowi chłopi zaczęli znajdować tam różne zabytkowe przedmioty, nie zdawali sobie jednak sprawy z ich ogromnej, pod względem historycznym, wartości. Dopiero dzieci uczęszczające tamtejszej szkoły poinformowały o znaleziskach swojego nauczyciela Walentego Szwajcera, a ten nagłośnił sprawę.
  2. Nie są znane przyczyny budowy osady obronnej w Biskupinie w takim kształcie. Przedstawiono kilka możliwych wyjaśnień tego fenomenu. Było to m.in. zagrożenie ze strony ludów koczowniczych – Kimerów i Scytów; próba naśladowania greckich miast oraz walki wewnątrzplemienne.
  3. Naukowcy próbują również wyjaśnić, z jakich przyczyn osada w Biskupinie upadła. Tu podaje się następujące powody: zniszczenie grodów przez wyżej wymienionych Scytów, podniesienie się poziomu wód w tamtejszych jeziorac, a także wyeksploatowanie środowiska występującego wokół grodu.
  4. Osada w Biskupinie prezentuje koncepcję zwartej, obronnej zabudowy.
  5. Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej.
Najnowsze